Partnerstvo

Energetska podjetja

Ker imajo energetska podjetja že vzpostavljeno lastno infrastrukturo pridobivanja električne energije, imajo precejšnjo strateško prednost in hkrati določeno odgovornost pri družbenem prehodu v brezogljično prihodnost. Poleg državnih in občinskih iniciativ imajo največjo moč pospešiti razvoj polnilne infrastrukture, ter s tem občutno prispevati k hitrejšemu napredku in posodobitvi celotnega družbenega transporta. 

justCHARGE platforma pomaga pri vzpostavitvi celotne infrastrukture in reševanju vsakršnih izzivov, ter poskrbi za celostno upravljanje polnilne mreže.

 

Imate dodatna vprašanja?
Stopite v stik.

Imamo rešitev za vse primere in smo vselej odprti za nove ideje ter nova sodelovanja.

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s strankami in javnostjo) uporabil justCHARGE, za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato pa jih bomo izbrisali. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval tudi naš obdelovalec, pri katerem spletna stran gostuje in s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ne da bi takšna privolitev vplivala na zakonitost obdelave do njenega preklica. Glede obdelave osebnih podatkov imate pravico dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka in do omejitve obdelave ter pravico do ugovora. Če menite, da vam vaših pravic ne bomo ustrezno izvrševali, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.
Več informacij si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.